Nyhetsbrev

Nu har det första nyhetsbrevet från Svenska Arkivförbundet kommit ut. Styrelsen kommer att sända ut tre nyhetsbrev per år till alla medlemmar. Tanken är att medlemmar i Svenska Arkivförbundet ska ha en möjlighet att vara uppdaterade i viktiga frågor för den enskilda arkivsektorn.

Ett första brev kom ut i februari och ett andra brev i augusti.  Nästa brev beräknas komma ut i månadsskiftet november/december.

Nyhetsbrev 1, feb 2019

Nyhetsbrev 2, aug 2019