Vårmöte / årsmöte

Den 13 maj är det dags för årsmöte för Svenska Arkivförbundet! Stockholms Stadsarkiv är värd för mötet. Samtidigt arrangeras en konferens med smått och gott för både förtroendevalda och anställda inom den enskilda sektorn. 

 

Program

13 maj

12.00     Registrering

13.00     Vårmötet öppnas

              Eva Sjögren Zipsane, Arkivförbundet och Lennart Ploom, Stockholms stadsarkiv hälsar välkommen. 

13.15     Tf Riksbibliotekarie Lars Ilshammar 

13.50     Riksantikvarie Lars Amreus

14.25     Riksarkivarie Karin Iko Åström

15.00     Kaffe

15.30     Stadsarkivarie Lennart Ploom

16.00     Årsmöte Svenska Arkivförbundet

              Handlingar inför årsmötet 2019

17.00     Tid för årsmöten med FA och NAF

19.00     Middag på Spisa hos Helena

14 maj

Dag två sätter vi fokus på rollen som arbetsgivare respektive arbetstagare i en förening.

9.00      IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer

9.45      Fika

10.00     Diskussioner i parallella spår; arbetstagare och arbetsgivare

11.00     Allmänt forum

  • Arkivprojekt med Sveriges Hembygdsförbund

11.30     Information från Riksarkivet

12.00     Lunch

13.00     Avfärd till Liljeholmen

14.00     Vi besöker Statsarkivet Liljeholmskajen.

Stockholms stads nya bebyggelsehistoriska centrum – Stadsarkivet Liljeholmskajen – smygöppnar under våren, och ni blir några av de första besökarna. Här har man tillgång till kart- och ritningsarkiv, sjukhusarkiv och arkiv efter föreningar och organisationer. När verksamheten kommer igång på allvar kommer man att kunna forska om stadens bebyggelsehistoria och även se på utställningar, lyssna på föredrag mm

16.00 (senast)  Slut