Medlem

Svenska Arkivförbundet har idag 148 medlemmar. Vill du eller din organisation också bli medlem? Kontakta ordförande på arkivforbundet[at]arkivforbundet.se.

Som medlem får du

  • Vara med och påverka
  • Regelbundna nyhetsbrev
  • Inbjudan till kurser och konferenser
  • Tidningen Arkiv

Protokoll från tidigare årsmöten

Årsstämmoprotokoll maj 2018

Förbundsstämmoprotokoll november 2018