Samverkan och Representation

Svenska Arkivförbundet är med i flera olika samarbetsorganisationer för att driva och lobba för utveckling av enskilda arkiv.

 

Samarbetsrådet

I Samarbetsrådet sitter 4 ledamöter för Riksarkivet, 3 från FA och 2 från NAF.  Representanterna utses av Riksarkivarien efter förslag från föreningarna. Arbetet regleras genom SFS 2009:1593 för att främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet genom fördelning av statliga bidrag. Bidragets storlek anges i regleringsbrevet till Riksarkivet, och är för år 2019 högst 9 100 000 kr.  Representanterna för de enskilda arkiven i rådet är en ”referensgrupp för hur pengar ska fördelas”. Beslut fattas av Riksarkivarien. Eftersom FA och NAF nu ersatts av Svenska Arkivförbundet kommer representationen förändras. Arbete med detta pågår.

Idag sitter följande personer i Samarbetsrådet: Christina Sirtoft, Anna Ketola, Yvonne Bergman, Per Lundin och Torgny Larsson för enskilda sektorn. Riksarkivet har fyra representanter:  Katalin Gere, Maud Alström Blom, Eva-Marie Sahlin och Riksarkivarie Karin Iko som också är ordförande.  

Föreningen Svensk Arkivtidskrift

Föreningen Svensk Arkivtidskrift ägs av FAI, FALK, NLA, FA och NAF fram till hösten 2019. Vid nästa ägarmöte kommer Svenska Arkivförbundet att bli delägare i FA/NAFs ställe.Tillsammans ansvarar man för att ge ut tidskriften Arkiv. Föreningarna har ett cirkulerande ordförandeskap. Peter Vattman för FAI innehar posten just nu. Ordförande är också ansvarig utgivare.

Ola Wirtberg är redaktör för Arkivförbundet tillsammans med Per Lundin.  Övriga redaktörer är: Lars Lundkvist, Alexandra Meja, Henrik Sundholm, Eva Hult.

Vem som helst är välkomna att bidra med artiklar till tidningen!

SASS 

SASS står för Svenska Arkiv i Samverkan för ökad Synlighet och ansvarar för arrangemang kring Arkivveckan och Arkivens Dag. I SASS ingår Riksarkivet, FAI, FA, NAF, FALK och NLA samt SKL. Arkivförbundet kommer att ersätta NAF och FAs representation genom ordförande Eva Sjögren Zipsane.

Arkivveckan, AVEC

Arkivförbundets representant i arrangemanget kring AVEC är Anna Ketola vid Skånes Arkivförbund.

Arkivens Dag

För Arkivens Dag finns ett särskilt nätverk, som Maria Larsson Östergren vid Landsarkivet i Visby ansvarar för.