Välkommen till Svenska Arkivförbundet

Svenska Arkivförbundet är riksorganisationen för organisationer som verkar inom den enskilda arkivsektorn eller ansvarar för enskilda arkiv. 

I en tid av samhällelig förändring blir de enskilda arkiven och enskilt arkivmaterial allt viktigare. Svenska Arkivförbundet menar att vår tid, mer än någonsin behöver starka kunskapsinstitutioner, som kan förmedla trovärdiga fakta och unika berättelser.

IMG_8383
IMG_8388
uppslagen bok
IMG_8476
IMG_8421
IMG_8431
skrivmaskin
IMG_8499
previous arrow
next arrow