Välkommen till Svenska Arkivförbundet

Svenska Arkivförbundet är en intresse- och paraplyorganisation för alla som är intresserade av handlingar från enskilda arkiv, det vill säga organisationer, personer och nätverk utanför den offentliga förvaltningen.

Vi nätverkar, lär av varandra och sprider kunskap om vikten av de enskilda arkiven för ett demokratiskt samhälle.