#Corona2020

I Sverige och världen pågår Coronapandemin. Alla är drabbade på olika sätt, direkt genom sjukdomen och vården, genom de försiktighetsåtgärder som genomförs, genom nedstängningar, företagskonkurser, förlorade jobb, hemarbete och så vidare. Inom ramen för Samarbetsrådet har ett projekt startats upp med syftet att öka bevarandet av dokumentationen utifrån pandemin. Svenska Arkivförbundet är koordinator för projektet, och har beviljats projektmedel från Riksarkivet.

Upprop #Corona2020

Den 2 oktober 2020 arrangerade Svenska Arkivförbundet ett webbinar för sina medlemmar, på temat dokumentation. 

Du hittar minnesanteckningar från webbinaret här

Ett resultat av webbinariet är att Arkivförbundet sedan tagit initiativ till en handbok för arkiv kring dokumentation. Arbetet med handboken pågår och beräknas vara klart under hösten 2022.

Flera arkivinstitutioner är redan igång med insamlingar och dokumentation. Vill du veta mer – hör av dig! info[at]arkivforbundet.se