Minnesjägarna: handbok i samtidsdokumentation

Minnesjägarna: hanbok i samtidsdokumentation Hampus Busk

När coronapandemin svepte fram våren 2020 uppmanade Svenska Arkivförbundet sina medlemmar till samtidsdokumentation. Målet var att fånga skeendet där och då medan det hände, och inte vänta till senare för att samla in material. De arkivaktiva önskade sig i sin tur handfasta tips i hur man samtidsdokumenterar. I Arkivsverige började man snart dela tips, verktyg och metoder med varandra.

Den här boken föddes ur den processen. Författaren Hampus Busk utgick från alla tips och verktyg som delades under pandemiåren och byggde vidare med intervjuer och research. Resultatet blev en handbok i samtidsdokumentation, tänkt att kunna användas när helst man vill fånga det som sker i samtiden.

 

 

Innehållet håller akademisk klass, med tydliga hänvisningar till såväl fördjupande faktatexter som till rådande lagstiftning till exempel GDPR och etikfrågor. Boken kommer att ha ett stort användningsområde.” – Peter Olausson, lektor i historia, Karlstads universitet

Författare: Hampus Busk
Formgivare: Anna Söderberg
Pris:
145 kr, frakt tillkommer
Antal sidor: 96 sidor
Förlag: Förlaget Näringslivshistoria
ISBN: 978-91-988167-0-9

Tryckt med bidrag från Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur, Kungl. Patriotiska Sällskapet och Åke Wibergs Stiftelse.
Producerad med bidrag från Riksarkivet. 


Beställningsformulär