Fokus: näringslivsarkiv

Svenska Arkivförbundet har tagit över uppdraget som Näringslivsarkivens förening (NAF) hade att på olika sätt stärka och utveckla näringslivsarkiven i Sverige. Näringslivshistoria är en viktig del i vårt gemensamma kulturarv. Utan den blir historieskrivning full av luckor. Därför måste vi aktivt bevara källorna idag, så att vi kan skriva historia imorgon. 

Vill du veta mer – kontakta oss: info[at]arkivforbundet.se.

Byggnation Nya konditoriet Sveg 1951 14508


Näringslivsarkivens stödfond (NAS)

Stiftelsen Näringslivsarkivens stödfond (NAS) bildades den 14 december 1989 i syfte att ”… främja bildandet av och verksamheten vid regionala näringslivsarkiv.” Sista ansökningsdag är 15 januari varje år. Läs mer och ansök här: Näringslivsarkivens stödfond