Nyheter

Webbinarium om Dokumentation

Fredagen den 2 oktober arrangerar Svenska Arkivförbundet ett webbinarium med temat dokumentation för sina medlemmar. Seminariet är en del av projektet #Corona2020 och syftar till att ge input för dem som vill jobba med att dokumentera den pågående pandemin,. Träffen är kostnadsfritt, men vi behöver din anmälan senast den 25 september. För anmälan och kontakt – skicka ett mail till info[at]arkivforbundet.se

Läs inbjudan här

Program:

Vad vill vi veta?
Kommunikationschef Anders Sjöman, Centrum för Näringslivshistoria

Frågelistor och webbformulär
Forskningsarkivarie Gabi Louisdotter vid Folklivsarkivet i Lund, ISOF

Krisetnografi – att samtidsdokumentera i kristidssituationer
Forskningsansvarig Dragan Nikolic från Regionmuseet i Skåne

Att samla sociala digitala fotografier
Avdelningschef Kajsa Hartig, Västernorrlands museum

Yttrande över arkivutredningen

Svenska Arkivförbundet har svarat på arkivutredningens betänkande. 

Arkivförbundets yttrande kring Arkivutredningen

Årsmöte 2020

Årsmötet 2020 hölls digitalt onsdagen den 13 maj.

Årsmötesprotokollet för  2020 hittar du här

Arkivutredningen

Den 18 december överlämnades arkivutredningen till regeringen, “Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv”

Du kan läsa den här

Svar på remiss från Riksarkivet

Arkivförbundet har svarat på Riksarkivets remiss, dnr RA 22-2019/8058, rörande förslag till nya föreskrifter om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse inom den enskilda sektorn.

Du kan läsa remissvaret här

Möte med Arkivpedagogiskt Forum

Den 16 oktober har Arkivpedagogiskt Forum möte. Tema för dagen är det regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet fått att undersöka hur kulturarvsväsendet kan vara resurs för skolan. Mötet äger rum på Riksantikvarieämbetet som också står som värdar för dagen. Även Skolverket och Riksarkivet kommer att medverka.

Program och information om vart du anmäler dig hittar du på arkivpedagogen.se

Höstmöte

Behovet av att få ta del av vad som händer i omvärlden och att bygga på den egna kompetensen var en viktig del medlemmarna förde fram i diskussionerna inför bildandet av Svenska Arkivförbundet. Under hösten arrangerar vi därför en konferens för alla våra medlemmar samt för andra som är intresserade. Konferensen kommer att hållas i Uppsala, på Park Inn Radisson den 26-27 november. Boka dessa datum redan nu! Vi återkommer inom kort med mer information och ett preliminärt program.

Inspel till Arkivutredningen

Arkivförbundet har gjort ett inspel till Arkivutredningen. Du kan läsa det här:

Inspel arkivutredningen

Årsmöte

för Svenska Arkivförbundet 2020 kommer att arrangeras i samband med AVEC i Uppsala under perioden 12-14 maj. Ingen separat vårkonferens kommer alltså att arrangeras.

AVEC

Nästa arkivvecka kommer att gå av stapeln i Uppsala den 12-14 maj 2020. Boka in dessa datum redan nu!