Nyheter

Stipendium för årets bästa uppsats om enskilda arkiv

Arkivförbundet har beslutat inrätta ett stipendium för årets bästa uppsats om enskilda arkiv. Stipendiet utlyses årligen och omfattar 10 000 kr. Sista ansökningsdag är 1 februari 2022. Den uppsats som tilldelas stipendiet kommer att uppmärksammas och exponeras för vidare spridning. Den eller de personer som tilldelats stipendiet förväntas bidra till detta genom att hålla en föreläsning om sitt ämne i samband med en konferens Svenska Arkivförbundet arrangerar.

Mer information om stipendiet och vem som kan söka hittar du här

Tips: Möte med Arkivpedagogiskt forum

Nu är det återigen dags för träff med Arkivpedagogiskt Forum. Den 16 februari blir det föreläsningar om pedagogiska satsningar och ”Fråga läraren”. Riksantikvarieämbetet bidrar också genom en presentation av vad som händer med ”skoluppdraget”. Digitalt och kostnadsfritt. Anmälan senast 12 februari. Läs mer på arkivpedagogen.se

Träffar

Nytt om ersättning för AVEC

2020-12-14

Svenska Arkivförbundet vill härmed förmedla den information som kommit från teamet på Resia Kongress angående återbetalning av avgifter för deltagande i den inställda Arkivveckan

Hej!
För Arkivveckans räkning vill vi informera om att vi fortfarande måste vänta på klartecken för att få göra de återbetalningar som flera deltagare väntar på. 
Låt oss förklara kort:

 Covid-19:s konsekvenser har varit förödande för oss och övriga inom mötesbranschen då restriktioner och uppmaningar följt på varandra att inte samlas, mötas och resa. Detta var som ni vet grunden till att Arkivveckan blev inställd.

På grund av pandemins följder blev Resia tvungna att ansöka om företagsrekonstruktion. Tingsrätten utsåg en rekonstruktör som sedan 2020-05-20 har allt juridiskt och ekonomiskt ansvar för företaget.  

Detta har lett till att en stor del av Resias kunder inom affärsområdena företagsresor och semesterresor nu ingår i ett s.k. ackord. De har under november fått ett ackordserbjudande som innebär återbetalning av en procentsats av den skuld företaget har till dem. 

Resia Kongress omfattas inte av ackordsprocessen.  Vårt arbete med att planera och genomföra kongresser fortskrider som vanligt. Det innebär att vi kommer att kunna återbetala alla kostnader (deltagaravgift och logi) till er men vi får inte göra det under tiden Resia är i rekonstruktion. När Resia är ur rekonstruktionen kommer Resia Kongress kunna göra återbetalning till er deltagare.

Rekonstruktionen är förlängd till 2021-02-20

Med vänliga hälsningar och med hopp om er förståelse att vi tyvärr inte kan göra annat i denna svåra situation. 

Vi återkommer till er så snart vi kan! 

Teamet på Resia Kongress

Webbinarium om Dokumentation

Fredagen den 2 oktober arrangerade Svenska Arkivförbundet ett webbinarium med temat dokumentation för sina medlemmar. Seminariet är en del av projektet #Corona2020 och syftar till att ge input för dem som vill jobba med att dokumentera den pågående pandemin. 

Du hittar minnesanteckningar från webbinaret här

Program:

Vad vill vi veta?
Kommunikationschef Anders Sjöman, Centrum för Näringslivshistoria

Frågelistor och webbformulär
Forskningsarkivarie Gabi Louisdotter vid Folklivsarkivet i Lund, ISOF

Krisetnografi – att samtidsdokumentera i kristidssituationer
Forskningsansvarig Dragan Nikolic från Regionmuseet i Skåne

Att samla sociala digitala fotografier
Avdelningschef Kajsa Hartig, Västernorrlands museum

Yttrande över arkivutredningen

Svenska Arkivförbundet har svarat på arkivutredningens betänkande. 

Arkivförbundets yttrande kring Arkivutredningen

Årsmöte 2020

Årsmötet 2020 hölls digitalt onsdagen den 13 maj.

Årsmötesprotokollet för  2020 hittar du här

Arkivutredningen

Den 18 december överlämnades arkivutredningen till regeringen, “Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv”

Du kan läsa den här

Svar på remiss från Riksarkivet

Arkivförbundet har svarat på Riksarkivets remiss, dnr RA 22-2019/8058, rörande förslag till nya föreskrifter om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse inom den enskilda sektorn.

Du kan läsa remissvaret här

Möte med Arkivpedagogiskt Forum

Den 16 oktober har Arkivpedagogiskt Forum möte. Tema för dagen är det regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet fått att undersöka hur kulturarvsväsendet kan vara resurs för skolan. Mötet äger rum på Riksantikvarieämbetet som också står som värdar för dagen. Även Skolverket och Riksarkivet kommer att medverka.

Program och information om vart du anmäler dig hittar du på arkivpedagogen.se

Höstmöte

Behovet av att få ta del av vad som händer i omvärlden och att bygga på den egna kompetensen var en viktig del medlemmarna förde fram i diskussionerna inför bildandet av Svenska Arkivförbundet. Under hösten arrangerar vi därför en konferens för alla våra medlemmar samt för andra som är intresserade. Konferensen kommer att hållas i Uppsala, på Park Inn Radisson den 26-27 november. Boka dessa datum redan nu! Vi återkommer inom kort med mer information och ett preliminärt program.

Inspel till Arkivutredningen

Arkivförbundet har gjort ett inspel till Arkivutredningen. Du kan läsa det här:

Inspel arkivutredningen

Årsmöte

för Svenska Arkivförbundet 2020 kommer att arrangeras i samband med AVEC i Uppsala under perioden 12-14 maj. Ingen separat vårkonferens kommer alltså att arrangeras.

AVEC

Nästa arkivvecka kommer att gå av stapeln i Uppsala den 12-14 maj 2020. Boka in dessa datum redan nu!