Nyheter

Kulturveteran ny ordförande i Arkivförbundet

I förra veckan, onsdagen den 10 maj, valdes Katarina Carlsson, Malmö, till ny förbundsordförande för Svenska Arkivförbundet. Katarina har tidigare varit verksam på Malmö museer och Region Skåne med ansvar för bland annat kulturarvsfrågor. Katarina valdes in i styrelsen 2022 och ser fram emot att ta sig an rollen som förbundsordförande.

– Det känns fint att ha fått förtroendet att leda förbundet, säger Katarina Carlsson, nyvald förbundsordförande. Jag har ingen praktisk erfarenhet från arkivområdet, men jag har alltid sett en styrka i att arbeta tvärsektoriellt så tillsammans ska vi få upp arkivfrågorna på agendan.

Förbundsstämman hölls i samband med Svenska Arkivförbundets Vårmöte på Riksantikvarieämbetet i Stockholm där bland annat beredskapsfrågor både avseende klimat och krig presenterades.

– Beredskapsfrågorna känns mycket angelägna. Det är något som vi kommer att fokusera mer på under året, säger Katarina Carlsson. Vi kommer också arbeta för att följa upp Arkivutredningen från 2019 och att arbeta fram ett lika gott samarbete med näringslivet och arkivinstitutionerna som det finns mellan de klassiska folkrörelserna och arkiven.

Katarina tar över ordföranderollen efter Maths Isacson, senior professor i ekonomisk historia som varit förbundsordförande sedan 2021.

Utöver Katarina berikades förbundsstyrelsen med nyvalda ledamöterna Mats Persson, museichef Marinmuseum, Lars Ilshammar, tidigare biträdande riksbibliotekarie på Kungliga biblioteket och särskild utredare i Arkivutredningen 2017–2019, Ulrika Ågren, Head of Volvo Brand Heritage, Ingrid Johansson Lind, tidigare generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen, och Emma Pihl Skoog, lektor i arkivvetenskap vid Södertörns högskola.

Pressmeddelande 2023-05-16


Arkivinstitutioner varnar för avveckling av NAD

Magasin K har intervjuat förbundsordförande Maths Isacson med anledning av avvecklingshotet mot den nationella arkivdatabasen. 

– Databasen behöver rustas upp för att klara dagens och morgondagens behov, säger Maths Isacson.

Läs hela intervjun här: Arkivinstitutioner varnar för avveckling av NAD

Publicerat 2023-05-04


Utveckla, inte avveckla, arkivens sökbarhet

I en debattartikel i söndags (30/4) på svd.se skriver elva representanter från arkivinstitutioner, arkivföreningar och forskarvärlden om riskerna med att avveckla i stället för att utveckla den nationella arkivdatabasen (NAD). Initiativtagaren till debattartikeln, Svenska Arkivförbundet, ser med stor oro på vad det kommer att innebära för tillgången till information.

– Den nationella arkivdatabasen är mycket viktigt ingång för forskare att hitta källmaterial, och omvänt en mycket viktig kanal för arkivinstitutionerna att sprida information om arkiven, säger Maths Isacson, förbundsordförande Svenska Arkivförbundet och senior professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Den nationella arkivdatabasen drivs idag av Riksarkivet. Drygt 200 minnesinstitutioner levererar information till databasen, som innehåller information om cirka en kvarts miljon arkiv, alltifrån den lokala fotbollsklubben till sedan länge nedlagda myndigheter. Riksarkivet riskerar nu att tvingas avveckla databasen då det saknas finansiering av driva databasen vidare.

– Det är vår bestämda uppfattning att regeringen skall ge Riksarkivet ett särskilt uppdrag och finansiering att driva den nationella arkivdatabasen och dessutom utveckla och förbättra tjänsten, säger Maths Isacson.

Länkar
Debattartikeln SvD
Nationella arkivdatabasen

Publicerat 2023-05-02


Risk att viktig söktjänst för arkiv avvecklas

I en debattartikeln skriver Svenska Arkivförbundet och tio andra aktörer från arkiv- och forskarvärlden om den Nationella arkivdatabasens (NAD) utveckling och framtid. “En nedläggning vore en förlust för landets arkiv och för Sverige som forsknings­nation”. Läs hela debattartikeln här: svd.se/debatt

Publicerat 2023-04-30


Valberedningens förslag och övriga handlingar

Nu finns Valberedningens förslag och övriga handlingar tillgängliga på sidan Vårmöte och förbundsstämma. Vi ses i Stockholm för förbundsstämma den 10 maj!

Publicerat 2023-04-27


Sista dag att anmäla ärenden till förbundsstämman

Den 28 februari är sista dag att anmäla ärenden till förbundsstämman den 10 maj 2023. Ärenden anmäls till info[at]arkivforbundet.se. 

Publicerat 2023-02-23


Nyhetsbrev februari 2023

Svenska Arkivförbundets nyhetsbrev nr 14, februari 2023 finns nu att läsa på sidan Nyhetsbrev. Där man kan bland annat läsa om kommande aktiviteter och nyheter från arkivvärlden. 

Publicerad 2023-02-17


Kollegor mellan: Personarkiv

Idag träffades arkivverksamma från Sverige, Norge och Finland för att dela erfarenheter kring personarkiv. Arkivarie Mia Nilsson, Föreningsarkivet i Jämtlands län inledde med att berätta om två personarkiv som hon förtecknat. Sedan pratades det om historiker, relationen till efterlevande, förbehåll och sekretess, förvärvspolicys, korrespondens med mera. 30 personer deltog på träffen. 

Publicerad 2023-02-15


Nyhetsbrev december 2022

Svenska Arkivförbundets nyhetsbrev nr 13, december 2022 finns nu att läsa på sidan Nyhetsbrev. Det är det sista nyhetsbrevet för året så förbundet vill tacka för 2022 och önska ett gott slut. 

Publicerad 2022-12-15


Pressmeddelande 2022-12-06

Nobels Fredspris bekräftar vikten av dokumentation och arkiv

Under veckan delas Nobels Fredspris 2022 ut till tre aktörer som använt dokumentation och arkivering som metod för att skydda mänskliga rättigheter, Center for Civil Liberties, Ukraina, Memorial, Ryssland och Ales Bialiatski, Belarus. Svenska Arkivförbundet menar att detta stärker arkivinstitutioner runt om i världen som viktiga bärare av demokratiska värden.

– Att kunna ta del av information för att granska makthavare, samla bevis och för att inte glömma är viktigt. Här spelar arkiven en avgörande roll säger Amanda Vesterlund, generalsekreterare på Svenska Arkivförbundet.

I Sverige är rätten att ta del av allmänna handlingar inskriven i tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges fyra grundlagar. Det gör till exempel att journalister kan granska hur skattemedel används, att forskare kan undersöka samhällets utveckling och att medborgare får insyn i det offentliga. De enskilda initiativen som nu fått Fredspriset har visat sig vara oerhört viktiga komplement till offentliga arkiv när demokratin hotas. I Sverige, liksom på de flesta platser, finns däremot inte ett lika starkt lagskydd för just enskilda arkiv.

Arkivhandlingar, både digitala och analoga, hålls ordnade i arkiv. De samlingarna innehåller stora informationsmängder som kanske inte är aktuella idag – men har potential att bli avslöjande ledtrådar, avgörande bevismaterial eller minnesbärande berättelser imorgon. Det gör att arkiven kan bli extra utsatta i händelse av kris, krig eller andra oroligheter. Därför måste arkiven och dess personal skyddas.

– Årets tre pristagare belönas för sitt viktiga arbete att samla in, ordna och arkivera tidigare övergrepp och de som sker i vår nutid. Även om vi i Sverige till största delen är förskonade från den typen av händelser så är de svenska arkivinstitutionerna också bärare av våra demokratiska värden, förklarar Amanda Vesterlund. Men arkiv uppstår inte av sig själva utan vi behöver alla hjälpas åt att dokumentera och bevara vår demokratiska ordning.

Publicerad 2022-12-06


Podden DIK Dialog: arkivarieyrkets utveckling

Svenska Arkivförbundets generalsekreterare Amanda Vesterlund samtalar med förste arkivarie Maud Almström-Blom, Riksarkivet och DIK:s förbundsordförande Anna Troberg om hur arkivarieyrket har förändrats och mycket mer. Podden hittar du “där poddar finns” eller här.

Publicerad 2022-11-30


Remissvar Vår demokrati – värd att värna varje dag 

Svenska Arkivförbundet har svarat på betänkandet Vår demokrati – värd att värna varje dag SOU 2022:28. Arkiven har en viktigt roll att spela i en hållbar demokrati, genom rätten att ta del av handlingar och att spara källor för forskning och minne. Här kan du läsa svaret i sin helhet. 

Publicerad 2022-11-22


Föreningen enskilda e-arkivet söker verksamhetsledare

Vill du vara med och bygga upp ett unikt e-arkivcentrum inom den enskilda arkivsektorn?

Föreningen Enskilda e-arkivet (EEA) söker en verksamhetsledare till det utvecklingscentrum som är under uppbyggnad. EEA avser att ta emot digitala arkiv och vår ambition är att EEA ska bli ett ledande utvecklingscentrum för e-arkivering av förenings- och näringslivsarkiv. Läs mer här.

Publicerad 2022-11-18


Höstkonferensen blir digital – och gratis!

På allmän begäran har Svenska Arkivförbundet beslutat att höstkonferensen med tema Samtidsdokumentation genomförs digitalt torsdagen den 1 december 2022. Läs mer och anmäl dig på sidan “Höstkonferens”. 

Publicerad 2022-11-08


Seminarium: Skyddet av kulturarv vid krig

Den 2 november kl. 9-12 genomför Stiftelsen Kulturarv utan gränser Sverige och Sveriges hembygdsförbund ett digitalt seminarium om skydd för kulturarv i händelse av krig. 

Alla är välkomna att delta. Seminariet kommer att spelas in och läggas ut via Sveriges hembygdsförbunds hemsida. Mer information och anmälan: https://www.hembygd.se/shf/skyddet-av-kulturarv-vid-krig

Publicerad 2022-10-13


Anmälan öppen Höstkonferens 2022

Nu är anmälan till höstens konferens med temat Samtidsdokumentation öppen. Konferensen arrangeras på Arkivcentrum Värmland i Karlstad den 30 november-1 december. Sista anmälningsdag är 7 november. Läs mer på sidan “Höstkonferens”.

Publicerad 2022-10-11


Enkät om volontärer på arkiv 

Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) undersöker hur det ser ut med volontärer och frivilligarbete inom arkivsektorn. Undersökningen gäller både offentlig och enskild sektor, oavsett om det är 0 % volontärer eller 100 % volontärer. Här hittar du undersökningen. 

Publicerad 2022-09-30


Save the date

Svenska Arkivförbundets höstkonferens arrangeras den 30 november-1 december 2022 i Karlstad. Temat är Samtidsdokumentation. Boka in datumen! Mer information kommer inom kort. 

Publicerad 2022-09-08


Pressmeddelande: Svenska Arkivförbundet tillsätter en generalsekreterare

Svenska Arkivförbundet är riksorganisationen för civilsamhällets minnen, de enskilda arkiven. Medlemmar är föreningar, museer, bibliotek, organisationer och företag. Förbundet bildades 2019 och tillsätter nu sin första generalsekreterare, Amanda Vesterlund, Östersund. Generalsekreterarens huvuduppgift blir att, tillsammans med styrelsen, förstärka förbundets arbete med opinionsbildning, kommunikation och utbildning. Amanda Vesterlund har en bred erfarenhet av kultursektorn och har bland annat arbetat på bibliotek, friluftsmuseum, länsmuseum och föreningsarkiv. Historia var hennes huvudämne från tidigare studier kompletterad med bland annat kultur-, arkiv- och informationsvetenskap. De erfarenheterna och kunskaperna bidrar hon med till Arkivförbundet när hon tillträder tjänsten den 1 september. Det sker i en tid när Svenska Arkivförbundet växlar upp arbetet för att långsiktigt trygga verksamheten vid de enskilda arkiven, göra minnena mer tillgängliga och höja allmänhetens medvetenhet om arkiven och deras potential. 

Publicerad 2022-06-30


GDPR för ideella föreningar

Den 15 juni 2022 har du som medlem i Svenska Arkivförbundet möjlighet att delta i en utbildning om GDPR för ideella föreningar. Läs mer här.


Nya ledamöter i styrelsen

Vid stämman i Göteborg, den 4 maj, valdes fyra nya ledamöter in i styrelsen; Hans Hulling, Katarina Carlsson, Elinor Magnérus och Henrik Summanen. 

En presentation av alla ledamöter i styrelsen hittar du här.


Kulturarvsvärlden samlar in till Ukraina

Det pågående kriget hotar museer, samlingar och kulturhistoriska platser i Ukraina. Viktiga delar av det ukrainska kulturarvet riskerar att skadas och försvinna. Arkivförbundet uppmuntrar sina medlemmar att nogsamt dokumentera de insatser man som organisation eventuellt är engagerad i. Vi vill också göra er uppmärksamma på det upprop Nordiska Museet gjort och deras ekonomiska insamling. Läs mer här.


Arkivförbundet söker generalsekreterare

Svenska Arkivförbundet (Arkivförbundet) söker en Generalsekreterare till en nyinrättad tjänst.

I tjänsten ingår
• Leda, koordinera och utveckla Arkivförbundets verksamhet
• Att representera och företräda Arkivförbundet
• Vara föredragande vid Arkivförbundets styrelses och ev. kommittéers möten samt verkställa och följa upp fattade beslut
• Förbereda och vara aktiv del av verksamhetsplanerade möten och arrangemang
• I samarbete med ordförande och styrelsen delta i det strategiska och arkivpolitiska arbetet och lyhört fånga upp information som berör Arkivförbundets verksamhet.
• Ansvar för medlemsvärvning och medlemsvård
• Ansvar för Arkivförbundets information, kommunikation samt tillse produktion av material i både tryckt och digital form
• Löpande ansvar för Arkivförbundets ekonomikontroll, budgetförslag och rapportering (tillsammans med kassör och revisorer). Bokföringstjänst och rapporthantering kan bli del av en upphandlad tjänst

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker här.


Återstartsutredningen

Arkivförbundet har svarat på remissen “Från kris till kraft”, SOU 2021:77.

Remissvar SOU 2021_77 Svenska Arkivförbundet.


“Kollegor emellan”

Nätverket räknar med att ha fyra träffar under året, och nästa tillfälle planeras till mars. Mer information kommer inom kort.


Stämma och vårkonferens

4-5 maj 2022 kommer Arkivförbundet att arrangera årsmöte och vårkonferens i Göteborg. Vi arbetar som bäst med program och logistik, och återkommer så snart vi kan med mer information!


Höstkonferens

Arkivförbundets höstkonferens har precis avhållits digitalt. Tack alla som medverkade! 


Utvecklingskoordinator

Svenska Arkivförbundet är en relativt ung organisation som har sin grund i en gedigen tradition. Arkivförbundet startade vid nyåret 2019 och verksamheten är under utveckling/uppbyggnad. För att stödja processen behöver Arkivförbundet en Utvecklingskoordinator som kan bistå styrelsen och leda delar av utvecklingsarbetet. Nyfiken? kontakta Arkivforbundet på info[at]arkivforbundet.se


Ny ordförande

Svenska Arkivförbundet fick vid stämman 2021 en ny ordförande. Maths Isacson efterträder Eva Sjögren Zipsane. Läs mer om vem han är här.


Danska Arkivdagarna

Tips: I Danmark hälsar man nu välkommen till Arkivdagar, med särskilt fokus på enskilda arkiv:

Velkommen til DANSKE ARKIVDAGE 19. – 20. august 2021 og ”Den private historie” – arkiver fra erhvervsliv og civilsamfund i en digital tidsalder

 

Skal Danmarks historie fremover kunne skrives, må både den offentlige og den private sektor dokumenteres. Den offentlige sektor er der styr på, men hvad med den private? Breve, dagbøger, forhandlingsprotokoller og store tykke regnskabsbøger er fortid. I stedet anvendes digitale løsninger, ofte med kort levetid, besværlige formater og placering af data på servere, som ingen er helt sikre på, hvor befinder sig. Udfordringer er mange: Hvilke arkivalier findes der, og hvor er de henne?  Hvordan finansieres indsamlingen af digitale arkivalier? Hvilke juridiske problemer er der forbundet med opbevaring og brug? Hvordan er kvaliteten af data? Hvordan anvender man de nye typer af arkivalier? Er der noget, som falder mellem stolene? Og måske vigtigst af alt: Kan problemerne nå at blive løst, før næste sletterunde for altid har lagt dele af vores fælles historie i den store papirkurv?

OBS! Konferencen er blevet opdateret med den højaktuelle session: ”Corona-dokumentation. Indsamling af samtidsdokumentation i en digital tid”.

Danske Arkivdage afholdes 19. – 20. august 2021 i Odense.

Sammenslutningen af Lokalarkiver, Organisationen Danske Arkiver og Rigsarkivet har i fællesskab sammensat et program for to dage, hvor vi forsøger at give et bud på, hvad fremtiden vil bringe. Vi håber, at rigtigt mange har lyst at deltage og give deres besyv med i diskussionerne.

Läs mer här.


Avec 2020 blir Avec-digitalt

Som ni vet ställdes den stora arkivkonferensen Avec 2020 in på grund av pandemin. Ganska snart stod det också klart att den inte skulle kunna genomföras heller i år. För att ta vara på allt det arbete som lagts ner på planering lanserar nu arrangörerna istället

Ett gratis arkivår – Avec-digitalt

där godbitar ur det ursprungliga programmet presenteras. Vid sex tillfällen, med start den 9 juni 2021, kommer två till fyra föreläsningar släppas via Youtube – helt gratis. Varje tillfälle sätter fokus på ett aktuellt tema.

Du kommer kunna hitta filmerna här!


Stipendium för årets bästa uppsats om enskilda arkiv

Arkivförbundet har beslutat inrätta ett stipendium för årets bästa uppsats om enskilda arkiv. Stipendiet utlyses årligen och omfattar 10 000 kr. Sista ansökningsdag är 1 februari 2022. Den uppsats som tilldelas stipendiet kommer att uppmärksammas och exponeras för vidare spridning. Den eller de personer som tilldelats stipendiet förväntas bidra till detta genom att hålla en föreläsning om sitt ämne i samband med en konferens Svenska Arkivförbundet arrangerar.

Mer information om stipendiet och vem som kan söka hittar du här


Tips: Möte med Arkivpedagogiskt forum

Nu är det återigen dags för träff med Arkivpedagogiskt Forum. Den 16 februari blir det föreläsningar om pedagogiska satsningar och ”Fråga läraren”. Riksantikvarieämbetet bidrar också genom en presentation av vad som händer med ”skoluppdraget”. Digitalt och kostnadsfritt. Anmälan senast 12 februari. Läs mer på arkivpedagogen.se

Nästa träff


Nytt om ersättning för AVEC

2020-12-14

Svenska Arkivförbundet vill härmed förmedla den information som kommit från teamet på Resia Kongress angående återbetalning av avgifter för deltagande i den inställda Arkivveckan

Hej!
För Arkivveckans räkning vill vi informera om att vi fortfarande måste vänta på klartecken för att få göra de återbetalningar som flera deltagare väntar på. 
Låt oss förklara kort:

 Covid-19:s konsekvenser har varit förödande för oss och övriga inom mötesbranschen då restriktioner och uppmaningar följt på varandra att inte samlas, mötas och resa. Detta var som ni vet grunden till att Arkivveckan blev inställd.

På grund av pandemins följder blev Resia tvungna att ansöka om företagsrekonstruktion. Tingsrätten utsåg en rekonstruktör som sedan 2020-05-20 har allt juridiskt och ekonomiskt ansvar för företaget.  

Detta har lett till att en stor del av Resias kunder inom affärsområdena företagsresor och semesterresor nu ingår i ett s.k. ackord. De har under november fått ett ackordserbjudande som innebär återbetalning av en procentsats av den skuld företaget har till dem. 

Resia Kongress omfattas inte av ackordsprocessen.  Vårt arbete med att planera och genomföra kongresser fortskrider som vanligt. Det innebär att vi kommer att kunna återbetala alla kostnader (deltagaravgift och logi) till er men vi får inte göra det under tiden Resia är i rekonstruktion. När Resia är ur rekonstruktionen kommer Resia Kongress kunna göra återbetalning till er deltagare.

Rekonstruktionen är förlängd till 2021-02-20

Med vänliga hälsningar och med hopp om er förståelse att vi tyvärr inte kan göra annat i denna svåra situation. 

Vi återkommer till er så snart vi kan! 

Teamet på Resia Kongress


Webbinarium om Dokumentation

Fredagen den 2 oktober arrangerade Svenska Arkivförbundet ett webbinarium med temat dokumentation för sina medlemmar. Seminariet är en del av projektet #Corona2020 och syftar till att ge input för dem som vill jobba med att dokumentera den pågående pandemin. 

Du hittar minnesanteckningar från webbinaret här

Program:

Vad vill vi veta?
Kommunikationschef Anders Sjöman, Centrum för Näringslivshistoria

Frågelistor och webbformulär
Forskningsarkivarie Gabi Louisdotter vid Folklivsarkivet i Lund, ISOF

Krisetnografi – att samtidsdokumentera i kristidssituationer
Forskningsansvarig Dragan Nikolic från Regionmuseet i Skåne

Att samla sociala digitala fotografier
Avdelningschef Kajsa Hartig, Västernorrlands museum


Yttrande över arkivutredningen

Svenska Arkivförbundet har svarat på arkivutredningens betänkande. 

Arkivförbundets yttrande kring Arkivutredningen


Årsmöte 2020

Årsmötet 2020 hölls digitalt onsdagen den 13 maj.

Årsmötesprotokollet för  2020 hittar du här


Arkivutredningen

Den 18 december 2019 överlämnades arkivutredningen till regeringen, “Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv”

Du kan läsa den här


Svar på remiss från Riksarkivet

Arkivförbundet har svarat på Riksarkivets remiss, dnr RA 22-2019/8058, rörande förslag till nya föreskrifter om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse inom den enskilda sektorn.

Du kan läsa remissvaret här


Möte med Arkivpedagogiskt Forum

Den 16 oktober 2019 har Arkivpedagogiskt Forum möte. Tema för dagen är det regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet fått att undersöka hur kulturarvsväsendet kan vara resurs för skolan. Mötet äger rum på Riksantikvarieämbetet som också står som värdar för dagen. Även Skolverket och Riksarkivet kommer att medverka.

Program och information om vart du anmäler dig hittar du på arkivpedagogen.se


Höstmöte

Behovet av att få ta del av vad som händer i omvärlden och att bygga på den egna kompetensen var en viktig del medlemmarna förde fram i diskussionerna inför bildandet av Svenska Arkivförbundet. Under hösten arrangerar vi därför en konferens för alla våra medlemmar samt för andra som är intresserade. Konferensen kommer att hållas i Uppsala, på Park Inn Radisson den 26-27 november. Boka dessa datum redan nu! Vi återkommer inom kort med mer information och ett preliminärt program.


Inspel till Arkivutredningen

Arkivförbundet har gjort ett inspel till Arkivutredningen. Du kan läsa det här:

Inspel arkivutredningen


Årsmöte

för Svenska Arkivförbundet 2020 kommer att arrangeras i samband med AVEC i Uppsala under perioden 12-14 maj. Ingen separat vårkonferens kommer alltså att arrangeras.


AVEC

Nästa arkivvecka kommer att gå av stapeln i Uppsala den 12-14 maj 2020. Boka in dessa datum redan nu!