Remissvar

Svenska Arkivförbundet finns som en resurs för att skapa goda förutsättningar för medlemmarna i hela landet. Arkivförbundet bevakar politiken, svarar på remisser, deltar i utredningar och fungerar som den enskilda arkivsektorns företrädare. Fokus ligger på att skapa bra förutsättningar för enskild arkivverksamhet i hela landet.

Remissvar Vår demokrati – värd att värna varje dag SOU 2022:28
Remissvar Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen SOU 2021:60
Remissvar Föreskrifter om behandling av personuppgifter av allmänt intresse inom den enskilda sektorn Dnr RA-KS 2021-00034
Remissvar Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial SOU 2021:32
Remissvar Upphovsrätten på den digitala inre marknaden Ds 2021:30
Remissvar Från kris till kraft: Återstart för kulturen SOU 2021:17
Remissvar Föreskrifter om behandling av personuppgifter av allmänt intresse inom den enskilda sektorn Dnr RA 22-2019/8058
Remissvar Härifrån till Evigheten: En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv SOU 2019:58