Kollegor emellan

Kollegor emellan är digitala möten med olika teman som rör arkiv- och dokumenthantering. Tanken är att du som har arkivansvar på en organisation, som arkivarie, administratör, kanslist eller liknande, ska få möjlighet att prata med andra i samma situation och få hjälp och stöttning i ditt arbete. Särskilt fokus kommer att ligga på mindre arkiv som tidigare kanske saknat en gemensam plats för diskussioner och erfarenhetsutbyte. 

Varje träff inleds med ett introducerande föredrag på ca 15 minuter. Sedan finns det möjlighet att ställa frågor och diskutera för att lära sig av varandra och ta del av olika organisationers lösningar. Varje träff innehåller också en öppen frågestund där man kan lyfta någon specifik fråga eller föra fram önskemål. 

Träffarna leds av Amanda Vesterlund. Träffarna genomförs via Teams. Anmäl dig till amanda.vesterlund[at]arkivforbundet.se så får du en möteslänk. 

Torsdag 15 december kl. 11.00 – 12.00 Tema: Att tänka på vid årets slut

När ett år går mot sitt slut finns det en del av saker för en arkivansvarig att tänka på. Accessionsordning ska sammanställas, gallring kanske ska utföras, de sista dokumenten från året som fortfarande inte kommit till arkivet behöver fångas in. I slutet finns det tid för öppet forum med övriga frågor och tankar. 


Tidigare träffar

2022-09-27 Ensam på jobbet – att bygga nätverk

2022-06-15 GDPR för ideella föreningar

2022-03-10 Ansvar för arkivfunktion och -institution

2021-12-16 Arkivfunktion i riksorganisation