dokumentation

Höstkonferens “Samtidsdokumentation”

Torsdagen den 1 december 2022, kl. 9-15.30, digitalt via Teams.

När pandemin fick fäste i Sverige började många minnesinstitutioner att dokumentera de uttryck, förändringar och känslor som covid-19 orsakade. Arbetar man på arkiv, museer eller andra minnesinstitutioner ser man det tydligt i historien: efter omvälvande händelser går människor snabbt över till att bygga nytt och lägga det traumatiska bakom sig. En minnesbild kan lätt förvanskas och förändras över tid, därför är det viktigt att dokumentera och bevara samtiden. 

Hur ska man gå till väga när man dokumenterar? Varför ska man dokumentera? Vilka spår finns det i arkiven efter tidigare dokumentationer och kriser? Vad kan arkivmaterial bidra med i händelse av kris? Dessa är några av frågorna som står i centrum på konferensen tillsammans med exempel på dokumentationsinsatser som gjorts både i Sverige och internationellt.

Missade du konferensen?
Här finns ett referat att ta del av: Referat höstkonferens 2022-12-01