Informationsträffar

Riksarkivets Föreskrifter om behandling av personuppgifter av allmänt intresse inom den enskilda sektorn

Riksarkivet kommer att ge ut föreskrifter som rör behandlingen av personuppgifter inom den enskilda sektorn. När föreskriften är färdig kommer Svenska Arkivförbundet och Riksarkivet att bjuda in till en digital informationsträff. 

Datum: så snart föreskriften är klar
Tid: –
Medverkande: Svenska Arkivförbundet och Riksarkivet
Plattform: –


SVT:s storsatsning Historien om Sverige

SVT storsatsar på Historien om Sverige

Svenska Arkivförbundet och SVT bjuder in till en digital informationsträff rörande den nya drama-dokumentärserien Historien om Sverige. Serien är SVT:s största historiesatsning någonsin och det ska bli en spännande, storslagen och lättillgänglig serie för den breda publiken. I samband med publiceringen under hösten 2023 bjuds minnesinstitutioner in för att tillsammans med SVT skapa en historierörelse.

Datum: torsdag 16 mars 2023
Tid: kl. 11-12
Medverkande: Björn Wahren, producent och projektledare SVT och Amanda Vesterlund, generalsekreterare Svenska Arkivförbundet
Plattform: Microsoft Teams, länk skickas ut efter anmälan

Anmälan

Deltagandet är gratis och öppet för medlemmar och icke medlemmar i Svenska Arkivförbundet. Anmälan är stängd.