Kollegor emellan

Kollegor emellan är digitala nätverksträffar med olika teman som rör arkiv- och dokumenthantering. Tanken är att du som har arkivansvar på en organisation, som arkivarie, administratör, kanslist eller liknande, ska få möjlighet att prata med andra i samma situation och få hjälp och stöttning i ditt arbete. Särskilt fokus kommer att ligga på mindre arkiv som tidigare kanske saknat en gemensam plats för diskussioner och erfarenhetsutbyte. 

Varje träff inleds med ett introducerande föredrag på ca 10-15 minuter. Sedan finns det möjlighet att ställa frågor och diskutera för att lära sig av varandra och ta del av olika organisationers lösningar. Varje träff innehåller också en öppen frågestund där man kan lyfta någon specifik fråga eller föra fram önskemål. 

Kommande träffar

Onsdag 19 april 2023 kl. 10.00-11.00: Samtidsdokumentation

Att samtidsdokumentera kan vara ett sätt att fylla luckorna i arkivsamlingarna och göra den arkivförvarande institutionen synlig i sitt närområde. Hur kan man gå till väga? Vi diskuterar tillsammans och i slutet finns det tid för öppet forum för övriga frågor och tankar. 

Torsdag 5 oktober 2023 kl. 10.00-11.00: Vattenskadade handlingar

Översvämningar blir allt vanligare och en arkivlokal full med vatten vill ingen arkivarie ställas inför. Men det behöver inte vara så dramatiskt, det räcker med att någon är oaktsam med ett glas vatten vid arkivhandlingar så är olyckan framme. Hur ska man göra med vattenskadade handlingar? Vad är bra att tänka på? Vi diskuterar tillsammans och i slutet finns det tid för öppet forum för övriga frågor och tankar. 

Tisdag 12 december 2023 kl. 10.00-11.00: Skadedjur i arkiven

Långsprötade silverfiskar, boklöss och andra skadedjur kan orsaka skador i arkivlokalen. Hur kan man jobba förebyggande? Vad gör man om man får problem med skadedjur? Vi diskuterar tillsammans och i slutet finns det tid för öppet forum för övriga frågor och tankar. 

Anmälan

Deltagande är gratis och öppet för medlemmar och icke-medlemmar i Svenska Arkivförbundet. Möteslänk skickas ut i god tid innan träffen. 


Tidigare träffar

2023-02-15 Personarkiv

2022-12-15 Att tänka på vid årets slut

2022-09-27 Ensam på jobbet – att bygga nätverk

2022-06-15 GDPR för ideella föreningar

2022-03-10 Ansvar för arkivfunktion och -institution

2021-12-16 Arkivfunktion i riksorganisation