Kurser

GDPR för ideella föreningar

Den 15 juni kl 14.00 — 16.15 har du som är medlem i Svenska Arkivförbundet möjlighet att delta i en GDPR-utbildning för ideella föreningar. Utbildningen sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

GDPR, dataskyddsförordningen, kom 2018 och ersätter tidigare personuppgiftslagen (PUL). Alla organisationen/föreningar som behandlar personuppgifter, tex medlemsregister, berörs av lagen. Under denna eftermiddag får du en kort introduktion i ämnet och svar på vad föreningen ska tänka på vid hantering av e-post, medlemsregister, bilder mm. Du kommer att få delta i mindre diskussionsgrupper. Du har möjlighet att ställa frågor och får tips hur ni kan ta reda på mer.

Med Ursula Ringvall, IT-och informationssäkerhetssamordnare, SVs förbundskansli

Kvällens upplägg:
*Kort introduktion till GDPR och personuppgifter.
*Alla delas in i samtalsgrupper i digitala grupprum.
*Återsamling, vi lyfter de eventuella frågor som dykt upp.
*Ursula Ringvall berättar om föreningars hantering av personuppgifter
*Samtal- och frågestund
*Tack för idag

Vill du att vi tar upp en specifik fråga kring GDPR, skriv den i anmälningsformulärets meddelanderuta (gäller vid anmälan senast 12 juni,
för att ledaren ska hinna förbereda). 

Plats: via zoom. Länk till mötet skickas tillsammans med bekräftelse av anmälan. Anmälan via denna länk senast 12 juni

Arkivassistenter

Arkivförbundet planerar för att en kurs för arkivassistenter ska erbjudas under våren 2022. Mer information kommer så snart vi vet hur och om den kan genomföras.