Kurser

Kurser i att ordna och förteckna för hembygdsrörelsen

Genom ett samarbete mellan de regionala enskilda arkiven och Sveriges Hembygdsförbund kommer kurser för hembygdsföreningar att arrangeras runt om i landet i konsten att ordna och förteckna sina föreningshandlingar och samlingar.

Vill du veta mer? Kontakta ditt länsarkiv eller Hembygdsförbundet