Kurser

Nästa Grundkurs för Arkivassistenter planeras till vårterminen 2024. 


Grundkurs för Arkivassistenter

Välkomna till Örebro där Svenska Arkivförbundet arrangerar en efterlängtad och efterfrågad grundkurs
i att ordna och förteckna föreningsarkiv!

Tid: 31/8—1/9 2022
Plats: ArkivCentrum Örebro län, Nastagatan 11F, Örebro
Kursledare: Anna Ketola, Skånes Arkivförbund och Per Lundin, Blekingearkivet

Kursen är en baskurs där deltagarna får lära sig grunderna i att ordna och förteckna arkiv. I kursen
ingår både teoretiska genomgångar och praktiska övningar där man får chansen att träna på de olika
moment som kursen innehåller. 
Deltagaren ska efter genomgången kurs:
✓ kunna grunderna för enskilda arkiv i relation till andra arkivområden
✓ kunna grundläggande principer för att organisera, beskriva, bevara och återfinna
arkivhandlingar och samlingar
✓ praktiskt kunna tillämpa grundläggande principer för ordnings- och förteckningsarbete av
enskilda arkiv och förenings- och organisationsarkiv i synnerhet.


GDPR för ideella föreningar

Den 15 juni har du som är medlem i Svenska Arkivförbundet möjlighet att delta i en GDPR-utbildning för ideella föreningar. Utbildningen sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Tid: 15 juni 2022, kl. 14.00-16.15
Plats: Digitalt via Zoom. Länk till mötet skickas tillsammans med bekräftelse av anmälan.
Kursledare: Ursula Ringvall, IT-och informationssäkerhetssamordnare, Studieförbundet Vuxenskolan

GDPR, dataskyddsförordningen, kom 2018 och ersätter tidigare personuppgiftslagen (PUL). Alla organisationen/föreningar som behandlar personuppgifter, tex medlemsregister, berörs av lagen. Under denna eftermiddag får du en kort introduktion i ämnet och svar på vad föreningen ska tänka på vid hantering av e-post, medlemsregister, bilder mm. Du kommer att få delta i mindre diskussionsgrupper. Du har möjlighet att ställa frågor och får tips hur ni kan ta reda på mer.

Kvällens upplägg:
✓ Kort introduktion till GDPR och personuppgifter.
✓ Alla delas in i samtalsgrupper i digitala grupprum.
✓ Återsamling, vi lyfter de eventuella frågor som dykt upp.
✓ Ursula Ringvall berättar om föreningars hantering av personuppgifter.
✓ Samtal- och frågestund.
✓ Tack för idag!

Vill du att vi tar upp en specifik fråga kring GDPR, skriv den i anmälningsformulärets meddelanderuta (gäller vid anmälan senast 12 juni,
för att ledaren ska hinna förbereda).