Vårmöte / Årsmöte

Årsmötet 2022 kommer att äga rum den 4 maj i Göteborg. I samband med mötet planerar vi för en fysisk konferens.

Kallelse, dagordning och nomineringslista kommer att skickas ut till Arkivförbundets alla medlemmar.

Årsmötesprotokollet från 2020 kan du läsa här