Vårmöte / årsmöte

Årsmöte 2020 kommer att hållas i samband med Arkivveckan i Uppsala 12-14 maj. Mer info om tid och plats kommer inom kort.

Medlem som har ett ärende som ska lyftas på stämman, ska sända detta till styrelsen före februari månads utgång.

Är du inte medlem men vill bli? Kontakta utvecklingskoordinator och medlemsansvarig per.lundin[at]arkivforbundet.se