Eva Tegnhed

Om Förbundet

Förbundet är en ideell intresseorganisation för den enskilda sektorns arkiv. Genom opinionsbildning, kommunikation och utbildning ska Förbundet tillvarata medlemmarnas intressen. Medlemskap är öppet för juridisk person som bedriver arkivverksamhet för den enskilda sektorns arkiv och vill verka för Förbundets ändamål. Stödjande medlemskap är öppet för organisation eller företag samt för enskild person som stödjer Förbundets …

Om Förbundet Läs mer »

Höstmöte 2019

Behovet av att få ta del av vad som händer i omvärlden och att bygga på den egna kompetensen var en viktig del medlemmarna förde fram i diskussionerna inför bildandet av Svenska Arkivförbundet. Under hösten arrangerar vi därför en konferens för alla våra medlemmar samt för andra som är intresserade. Konferensen kommer att hållas i …

Höstmöte 2019 Läs mer »

Årsmöte 2020

Årsmötet för Svenska Arkivförbundet 2020 kommer att hållas digitalt den 13 maj kl 16.15. Praktisk information kommer att skickas ut till anmälda ombud i god tid före mötet. Ombud anmäles senast 14 april till eva.tegnhed[at]arkivforbundet.se Nomineringar skickas senast 14 april till anders.nordebring[at]riksarkivet.se  

Årsmöte 2019

Den 13 maj är det dags för årsmöte för Svenska Arkivförbundet! Stockholms Stadsarkiv är värd för mötet. Samtidigt arrangeras en konferens med smått och gott för både förtroendevalda och anställda inom den enskilda sektorn. Kallelse och preliminärt program har skickats ut till alla medlemmar. Sista dag för anmälan och nomineringar till styrelsen är den 12 …

Årsmöte 2019 Läs mer »

Kurs i att ordna och förteckna

Under lång tid har det funnits en tradition av återkommande erbjudanden om Grundkurser inom arkiv & dokumenthantering inom Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) och Näringslivsarkivens förening (NAF). När nu Svenska Arkivförbundet är i en uppstart – så har samarbete sökts med Arkivnätverk Syd för att ge möjlighet till denna typ av grundutbildning för arkivassistenter. Kursen hanteras genom …

Kurs i att ordna och förteckna Läs mer »

Nyhetsbrev nr 1

Nu har det första nyhetsbrevet från Svenska Arkivförbundet kommit ut. Styrelsen kommer att sända ut tre nyhetsbrev per år till alla medlemmar. Tanken är att medlemmar i Svenska Arkivförbundet ska ha en möjlighet att vara uppdaterade i viktiga frågor för den enskilda arkivsektorn. Ett första kom ut i februari och innehåller information från Arkivutredningen, tips …

Nyhetsbrev nr 1 Läs mer »