Okategoriserade

Om Förbundet

Förbundet är en ideell intresseorganisation för den enskilda sektorns arkiv. Genom opinionsbildning, kommunikation och utbildning ska Förbundet tillvarata medlemmarnas intressen. Medlemskap är öppet för juridisk person som bedriver arkivverksamhet för den enskilda sektorns arkiv och vill verka för Förbundets ändamål. Stödjande medlemskap är öppet för organisation eller företag samt för enskild person som stödjer Förbundets …

Om Förbundet Läs mer »

Höstmöte 2019

Behovet av att få ta del av vad som händer i omvärlden och att bygga på den egna kompetensen var en viktig del medlemmarna förde fram i diskussionerna inför bildandet av Svenska Arkivförbundet. Under hösten arrangerar vi därför en konferens för alla våra medlemmar samt för andra som är intresserade. Konferensen kommer att hållas i …

Höstmöte 2019 Läs mer »