#Corona2020

I Sverige och världen pågår Coronapandemin. Alla är drabbade på olika sätt, direkt genom sjukdomen och vården, genom de försiktighetsåtgärder som genomförs, genom nedstängningar, företagskonkurser, förlorade jobb, hemarbete och så vidare. Inom ramen för Samarbetsrådet har ett projekt startats upp med syftet att öka bevarandet av dokumentationen utifrån pandemin. Svenska Arkivförbundet är koordinator för projektet, och har beviljats projektmedel från Riksarkivet.

Den 2 oktober arrangerar Svenska Arkivförbundet ett webbinarium för sina medlemmar, på temat dokumentation. Seminariet är kostnadsfritt. Sista dag för anmälan är den 25 september.

Du hittar inbjudan till arrangemanget här.

Flera arkivinstitutioner är redan igång med insamlingar och dokumentation. Vill du veta mer – hör av dig! info[at]arkivforbundet.se