Forum för Arkiv

Från och med hösten 2021 kommer vi att starta upp en serie med digitala möten för arkiv för dig med arkivansvar på en organisation. Syftet är att motsvara önskningar om medlemsnyttan i den ideella organisationen Svenska Arkivförbundet. Genom serien kommer vi att tillhandahålla aktiviteter och ge möjlighet till en kontaktyta som förhoppningsvis genererar ett mervärde för den enskilda medlemmen eller medlemsorganisationen. 

Tanken är att träffarna ska ge möjlighet att träffas en stund för att diskutera ett specifikt tema som berör arkiv- & dokumenthantering. Varje tema inleds med ett introducerande fördrag/inlägg av en utvald föredragshållare under ca 15 minuter. Sedan finns det möjlighet att ställa frågor kring temat eller att diskutera verkliga ”case”. Varje Forum innehåller också en ”öppen del”, där man kan lyfta någon specifik fråga och/eller föra fram önskemål om teman som ska tas upp i kommande ”Forum för arkiv”. Vi planerar för två träffar per termin.

Första tillfället blir torsdagen den 16 december kl. 14:00 — 15:00. En länk till mötet publiceras på den här sidan några timmar innan genomförandet. Temat för den första träffen är ”Arkivfunktion i Riksorganisation”.

Ansvarig för träffarna är utvecklingskoordinator Per Lundin.