Höstmöte

Riktigt hur det blir med höstmötet 2020 är ännu inte klart. Vi återkommer så snart vi kan med mer information!

2019 års höstmöte hade rubriken “Makten över minnet” och temat var dokumentation.