Höstmöte: Makten över minnet

Minnesinsamlingar, frågelistor och intervjuer är inte något nytt för museer och enskilda arkiv. Ibland handlar det om att fylla luckor och ge en mer rättvis bild av det förflutna.  Andra gånger handlar det om att skapa delaktighet, och att skapa tillsammans. Arkivarier får då rollen av aktörer i samhället som sociala aktivister. Vad ska dokumenteras, varför och hur?

Svenska Arkivförbundet bjuder in till höstkonferens med temat dokumentation. Konferensen handlar om rättvisa, delaktighet, sårbarhet, maktlöshet och inte minst – vem har makten över minnet? Konferensen kommer att hållas i Uppsala, på Park Inn Radisson (Storgatan 30) den 26-27 november.

Konferensavgiften om 1 600 kr inklusive moms faktureras, och inkluderar middag och två luncher. Bindande anmälan senast 25 oktober via formulär: https://forms.gle/VHBHCKp5sbd19ebB8. 

 

Programmet hittar du här

En presentation av talarna hittar du här