Höstmöte

Tid, plats och tema för mötet 2020 är ännu inte klart.

Mer info kommer

2019 års höstmöte hade rubriken ”Makten över minnet” och temat var dokumentation.