Höstmöte

Tid och plats för höstmötet 2022 är ännu ej beslutat

Vi återkommer med information så snart vi kan.


Tack alla som deltog i höstkonferensen och som gjorde den så givande!

Nu ser vi fram emot att få träffas fysiskt i Göteborg i maj 2022!


Inbjudan och information om anmälan hittar du här

Program Höstkonferens 2021 som pdf

Höstkonferens 1 december 2021

Tema: Verksamhet och resurser

10.00 Välkommen
Ordförande och konferenskommittén

10.15 Arkiven i Kulturarvspolitiken
Christer Nylander (L) från Kulturutskottet berättar om synen på arkiven inom kulturpolitiken.

10.45 Kultursamverkansmodellen och arkiven

Under 2021 står arkiv och film i fokus för Kulturrådets årliga tematiska uppföljning av Kultursamverkansmodellen. Uppföljningen genomförs tillsammans med Riksarkivet och Svenska filminstitutet.

I början av hösten träffade projektgruppen ledningspersoner från samtliga regioner. Till grund för samtalen låg en promemoria som återger tio års utveckling av film och arkiv i kulturssamverkansmodellen, samt frågor att diskutera. Signe Westin, Fabian Sjö och Andreas Åberg från Kulturrådet och Maud Almström Blom från Riksarkivet berättar om arbetet i den del som handlar om arkiven.

11.45 Arkivförbundet – just nu
Utvecklingsansvarig vid Arkivförbundet, Per Lundin, berättar om det som är på gång just nu. Bland annat presenterar han den nya satsningen på Arkivforum, en digital mötesplats för de som har arkivfunktion inom olika organisationer. En kort återkoppling kring projektet #Corona och den handbok kring dokumentation som är på gång presenteras också.

12.00 Lunch

13.00 Utmaningar med kortsiktiga finansieringar

Ett återkommande problem för många arkivinstitutioner är finansieringen. Många får medel ett år i taget vilket gör det svårt med långsiktig planering. Ola Wirtberg berättar om de utmaningar som många arkivinstitutioner delar kring strävan efter en god finansiering. Han ger också exempel på hur några arkiv hittat möjliga väger till högre egenfinansiering och på hur man ibland faktiskt också kan skära i kostnaderna.

14.00 Öppen diskussion
Deltagarna i konferensen kommer med egna erfarenheter, frågor och reflektioner.

15.00 Slut

Höstkonferens 2 december 2021

Tema: Fördjupning i den praktiska verksamheten

10.00 Välkommen tillbaka
Sammanfattning av gårdagen

10.15 Bevarande av AV-material
Många enskilda arkivinstitutioner har audiovisuellt material i sina samlingar. Många gånger blir de liggande utan att något görs åt dem. Hur gör man? Vad gör man? Finns det hjälp?
Inledning: Magnus Rosborn Filmarkivet. Berättar hur KB, Grängesberg och Filmarkivet hänger ihop, och hur man arbetar idag.

Framgångsrikt exempel: Per Lundin vid Blekingearkivet berättar om det projekt man arbetat med och erfarenheter från detta.

Frågor och allmän diskussion

11.30 Lunch

13.00 Översvämningar i arkiven i Gävle

Anders Wesslén berättar om de översvämningar som drabbade arkiv i Gävle sommaren 2021 och hur man arbetat med räddning av handlingarna.

14.30 Ordet är fritt

Har du ett projekt du vill berätta om? Eller ett problem du behöver lufta? Kanske en framgång du är stolt över?

15.00 Slut