Kontakt

Ordförande
Maths Isacson
maths.isacson[at]arkivforbundet.se

Vice ordförande
Erik Åström
erik.astrom[at]arkivforbundet.se

Även övriga styrelseledamöter kan du nå via mejl fornamn.efternamn[at]arkivforbundet.se.

Kansli

Generalsekreterare
Amanda Vesterlund
amanda.vesterlund[at]arkivforbundet.se
073-424 44 00

Svenska Arkivförbundet
c/o Föreningsarkivet i Jämtlands län
Arkivvägen 1
831 52 Östersund

Organisationsnummer: 802520-8763
Bankgiro: 5019-8878