Madli Kurdves minnesfond

För att hedra Madli Kurve som omkom i samband med Estonias förlisning, bildade Folkrörelsernas Arkivförbund 1995 en minnesfond för nordiskt och baltiskt arkivsamarbete. Ett flertal nordiska arkivorganisationer och arkiv avsatte medel till fonden som idag delar ut stipendier för studie- och arkivbesök, samarbetsprojekt och liknande. Fortsatta donationer är mycket välkomna, antingen som ett direkt bidrag, som gåva för att hedra någon eller som minnesgåva vid begravning.

Fonden förvaltas idag av Svenska Arkivförbundet som gärna ser fler ansökningar från arkivarier och forskare från hela Skandinavien inklusive Sverige och från våra systernationer – de baltiska staterna.

Läs ett personporträtt om Madli Kurve i tidningen Tema Arkiv här.

Vill du ansöka om eller donera ett bidrag? Kontakta vårt kansli info[at]arkivforbundet.se