Madli Kurdves minnesfond

För att hedra arkivprofilen Madli Kurdve (1943-1994) som omkom i samband med M/S Estonias förlisning, bildade Folkrörelsernas Arkivförbund år 1995 en minnesfond för nordiskt och baltiskt arkivsamarbete. Ett flertal nordiska arkivorganisationer och arkiv avsatte medel till fonden som idag delar ut stipendier för studie- och arkivbesök, samarbetsprojekt och liknande. Fortsatta donationer är mycket välkomna, antingen som ett direkt bidrag, som gåva för att hedra någon eller som minnesgåva vid begravning.

Fonden förvaltas idag av Svenska Arkivförbundet som gärna ser fler ansökningar från arkivarier och forskare från hela Skandinavien inklusive Sverige och från våra systernationer – de baltiska staterna.

Vill du ansöka om eller donera ett bidrag? För kontaktuppgifter, se Kontakt. 


Personporträtt ur tidskriften ARKIV 

Madli Kurdve började år 1969 att arbeta med arkiv i Sverige. Hennes första arbetsplats var Arbetarrörelsens arkiv (ARAB). Där verkade hon till 1975 då LO anställde henne som organisationsarkivarie. Efter fyra år på LO sökte hon sig ner mot Sydsverige och efter tre år på Viskadalens Folkhögskola som bibliotekarie och lärare återvände hon till arkivvärlden genom att bli den första chefen på det nystiftade Folkrörelsearkivet i Blekinge, 1982. Här fick hon tillfälle att bygga upp ett regionalt arkiv från grunden.

Snart blev Madli engagerad i Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) och särskilt i utbildningsfrågor och i det nordiska samarbetet. 1988 gav hon tillsammans med FA:s Tore Johansson ut Folkrörelsernas arkivhandbok: Arkiv i framtid och förening, en ”bibel” för alla som verkade inom enskild arkivsektor.

Madli var en omvittnad skicklig pedagog som också hela tiden förkovrade sig och antog nya utmaningar, inte minst de som den nya digitala tekniken ställde. Snart satt hon i arkivförbundets arbetsutskott. Hon blev också dess vice ordförande och 1994, olycksåret, hade hon valts till FA:s nya ordförande. Stora förhoppningar var fästade vid henne. Genom alla uppdrag blev hon en ambassadör för folkrörelsearkiven. Särskilt tydligt var detta i det nordiska samarbetet där Madli gjorde sig känd och omtyckt och blev en viktig kontaktperson.