Medlem

Svenska Arkivförbundet har idag 138 medlemmar. Vill du eller din organisation också bli medlem? Kontakta ordförande på arkivforbundet[at]arkivforbundet.se.

Lista över Arkivförbundets medlemmar

Som medlem får du

  • Vara med och påverka
  • Regelbundna nyhetsbrev
  • Inbjudan till kurser och konferenser
  • Tidningen Arkiv

Medlemsavgift

  • Fullt medlemskap, kategori 1                  1 500 kr/år
  • Fullt medlemskap, kategori 2                    500 kr/år
  • Stödmedlemskap                                        500 kr/år

Avgiftskategori 1: Aktörer som bedriver arkivverksamhet på regional och nationell nivå, samt samtliga arkivinstitutioner inom offentlig sektor.

Avgiftskategori 2: lokala arkivaktörer inom enskild sektor.

Stödmedlemskap är öppet för enskilda medlemmar eller andra typer av organisationer

Protokoll från tidigare årsmöten

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2019

Extra årsmöte november 2018

Ordinarie årsmöte 2018