Om Förbundet

Förbundet är en ideell intresseorganisation för den enskilda sektorns arkiv.
Genom opinionsbildning, kommunikation och utbildning ska Förbundet tillvarata
medlemmarnas intressen.

Medlemskap är öppet för juridisk person som bedriver arkivverksamhet
för den enskilda sektorns arkiv och vill verka för Förbundets ändamål.
Stödjande medlemskap är öppet för organisation eller företag samt för
enskild person som stödjer Förbundets ändamål.