ordförandeklubba

Årsmötesprotokoll

Förbundsstämman är Svenska Arkivförbundets viktigaste forum. I anslutning till förbundsstämman arrangeras Svenska Arkivförbundets Vårmöte med högtidlig utdelning av förbundets uppsatsstipendium. 

Vill du nominera någon till nästkommande stämma? Kontakta valberedningen via valberedning[at]arkivforbundet.se. 

Förbundsstämma 2022 Protokoll

Förbundsstämma 2022 Årsmöteshandlingar