Medlem

Svenska Arkivförbundets har medlemmar från både näringsliv och civilsamhälle, offentlig verksamhet och privata initiativ. Från lokala och regionala arkivföreningar till nationella och internationella arkivinstitutioner. Både arkivbildare och arkivförvarare.

Ett medlemskap i förbundet innebär ett ställningstagande att bevarandet av enskilda arkiv är viktigt. Att inte bara de offentliga myndigheternas arkiv sparas för framtiden är grundläggande för en korrekt historieskrivning.

Arkiv är både kulturarv och infrastruktur. I arkiven bevaras information om dåtiden, nutiden och framtiden. Men arkiv uppstår inte av sig själv, därför jobbar Svenska Arkivförbundet för att skapa bra förutsättningar för enskild arkivverksamhet i hela landet.

Medlemmar

Medlemsavgift

Medlem kategori 1: 1 500 kr/år
Aktörer på regional, nationell och internationell nivå, samt aktörer inom offentlig sektor. 

Medlem kategori 2: 500 kr/år
Aktörer på lokal nivå, exempelvis arkiv, bibliotek, museum, företag och föreningar. 

Stödmedlem: 500 kr/år
Enskilda personer och aktörer som stöttar förbundet. Stödjande medlem har inte rösträtt på förbundsstämman. 

I samtliga medlemskap ingår en prenumeration på tidskriften Arkiv, inbjudan till nätverksträffar, kurser och konferenser, regelbundna nyhetsbrev och en möjlighet att påverka utvecklingen av den enskilda arkivsektorn. 


Medlemsansökan