Nätverk

Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA)

Föreningen är ett rikstäckande nätverk av verksamhetschefer för de regionala enskilda arkivorganisationerna. FSLA:s huvuduppgift är att genom kontaktskapande aktiviteter och kompetensutvecklingsinsatser, ge medlemmarna tillgång till kvalitativ information inom verksamhetsområdet, som ger ett mervärde i det dagliga arbetet.

Föreningen Sveriges länsarkivarier


Arkivpedagogiskt forum 

Arkivpedagogiskt forum är ett sektorsövergripande nätverk och en mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av att arbeta kring arkivpedagogik. 

Arkivpedagogiskt Forum


Näringslivsarkivens stödfond (NAS)

Stiftelsen Näringslivsarkivens stödfond (NAS) bildades den 14 december 1989 i syfte att ”… främja bildandet av och verksamheten vid regionala näringslivsarkiv.”

Näringslivsarkivens stödfond