Samverkan och representation

Svenska Arkivförbundet är med i flera olika samarbetsorganisationer för att driva utveckling av enskilda arkiv.

Riksarkivets samarbetsråd för enskilda arkiv

Samarbetsrådet är ett samarbete mellan Riksarkivet och den enskilda sektorn och ska fungera som ett nationellt samverkans- och samrådsorgan som har i uppdrag att främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarandet av enskilda arkiv.

Representanterna utses av Riksarkivarien efter förslag från föreningarna och består av två representanter från Svenska Arkivförbundet, två representanter från Näringslivets arkivråd (NLA), en representant från en enskild arkivinstitution och en representant från forskningssamhället. I samarbetsrådet finns också representanter från Riksarkivet. 


Föreningen Svensk Arkivtidskrift

Föreningen Svensk Arkivtidskrift ägs av Förening för arkiv och informationshantering (FAI), Föreningen arkivverksamma i landsting och kommun (FALK), Näringslivets arkivråd (NLA) och Svenska Arkivförbundet. Tillsammans ansvarar man för att ge ut tidskriften Arkiv. Tidskriften kommer ut med fyra nummer varje år. Rollerna som ordförande och ansvarig utgivare alternerar mellan föreningarna. Svenska Arkivförbundet representeras av Henrik Summanen och Elinor Magnérus som ersättare. 

Per Lundin och Maria Larsson Östergren har funktionerna som redaktörer för Svenska Arkivförbundet. Vem som helst är välkommen att bidra med artiklar till tidningen. Kontakta någon av redaktörerna: per.lundinb[at]blekingearkivet.se eller maria.larsson-ostergren[at]riksarkivet.se.


Svenska Arkiv i Samverkan för ökad Synlighet (SASS) 

Svenska Arkiv i Samverkan för ökad Synlighet och ansvarar för arrangemang kring Arkivveckan och Arkivens Dag. I SASS ingår ordföranden från de olika arkivföreningarna vilka förutom Svenska Arkivförbundet är Förening för arkiv och informationshantering (FAI), Föreningen arkivverksamma i landsting och kommun (FALK), Näringslivets arkivråd (NLA) samt Riksarkivarien.


Arkivveckan (AVEC)

Arkivveckan samlar arkivverksamma och för aktuell information, diskussion och kontakt över arkivsektorsgränserna. Den första Arkivveckan arrangerade år 2002 i Lund. Nästa AVEC planeras till maj 2026. 


Arkivens Dag

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet i bred bemärkelse. Genom att arrangera öppet hus vill arkiven uppmärksamma möjligheten att göra spännande resor till förfluten tid men också lyfta fram arbetet med att säkerställa den information som skapas idag. Arkivens dag i Norden firas alltid andra lördagen i november.