Styrelsen

Kontakta styrelseledamöterna via fornamn.efternamn[at]arkivforbundet.se.

Maths Isacson är ordförande i Svenska Arkivförbundet och seniorprofessor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Från hösten 1988 var han med i starten av Arbetets museum i Norrköping och på deltid dess forskningschef till 1995. Därefter följde ett drygt år vid Dalarnas högskola innan han 1996 återkom till Uppsala som professor i ekonomisk historia, en tjänst han innehade fram till hösten 2015. Under åren 2005-2010 var han på halvtid gästprofessor i industriminnesforskning på avdelningen för teknikhistoria. Idag forskar han på i ett projekt om lokala kunskaper i Bergslagen, sitter i styrelsen för Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring vid Karlstads universitet, är ordförande i Arbetets museums forskningsråd och ordförande i styrelsen för Folkrörelsearkivet i Uppsala län.


Erik Åström är vice ordförande i Svenska Arkivförbundet efter att ha blivit nybliven pensionär efter ca 20 år på Statens kulturråd. Uppgifterna på Kulturrådet har varierat men de senaste åren starkt koncentrerat till regionala kulturfrågor inklusive arkiv och då ta fram underlag för beslut om verksamhetsbidrag och stöd till utvecklingsprojekt. Arbetet har inneburit många resor och besök på regionala kulturförvaltningar organisationer och institutioner. Yrkeslivet startade på Stockholms stadsmuseum som arkeolog och därefter i olika funktioner på museet bland annat med att utveckla det omfattande foto och bildarkivet. Erik fanns med när Stockholms länsmuseum startade sin verksamhet 1983 och stannade där till 1997 de sista fem åren som länsmuseichef.


Eva Tegnhed är sekreterare i Svenska Arkivförbundet och arbetar till vardags som arkivchef vid Föreningsarkivet i Jämtland län. Hon är legitimerad gymnasielärare och har tidigare arbetat som arkivpedagog. Eva är också sammankallande för Arkivpedagogiskt Forum och driftar arkivpedagogen.se. Hon är uppvuxen i Skåne men bor sedan länge på Frösön.

 


Samuel Edquist är sedan 2019 professor i historia vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Han är också utbildad arkivarie och har forskat och undervisat inom arkivvetenskap vid Södertörns högskola och Uppsala universitet. Som historiker har han studerat bl.a. folkbildning, folkrörelser och nationalism. Bland hans publikationer märks exempelvis böckerna En folklig historia: historieskrivningen i studieförbund och hembygdsrörelse (2009) och Att spara eller inte spara: De svenska arkiven och kulturarvet 1970–2010 (2019).

 


Christer Ahlberger är professor i historia vid Göteborgs universitet, har forskat inom områden som demografi, lokalhistoria, religiösa rörelser samt konsumtions- och urbanhistoria. Under senare år har han fokuserat på kognitions- och arkivhistorisk forskning. Inom det sistnämnda fältet arbetar han särskilt kring frågor om ”the archival turn” och har han bland annat publicerat ”The Moravian Archive and the magical Ark” i In Moravian memoirs. Pillars of an invisible church. Han har genom åren medverkat i arkivutbildningen och arkiv-clustret (CHS) vid Göteborgs universitet.


Anna Ketola är kassör i Svenska Arkivförbundet och sedan 2004 arkiv- och verksamhetschef för Skånes Arkivförbund. Har bland annat varit engagerad i Folkrörelsernas Arkivförbund, Riksarkivets samarbetsråd för enskilda arkiv samt i Föreningen Sveriges länsarkivarier. Anna har även varit en av redaktörerna för antologierna Enskilda arkiv (2018) och #Arkividag (2016), samt varit med och tagit fram den nuvarande ABM-masterutbildningen vid Lunds universitet och var för en period också ansvarig för den arkivvetenskapliga utbildningen vid samma universitet. Privat uppskattas idrott och trädgårdsprogram på TV, teater, stickning och vedbastu oc fikastunder. Bor i natursköna Fyledalen en bit utanför Ystad tillsammans med make, två tollare och en hop katter.


Hans Hulling är arkivarie på Region Värmland och tidigare på Värmlandsarkiv. Han var ordförande för Värmlands Företagshistoria 2018-2022 och är nu verkställande ledamot i samma förening. Hans är i botten kulturvetare och historiker (ekonomisk historia) med arkivutbildning som spets. Han har alltid haft ett stort intresse för att arbeta med och främja företagsarkiv på olika sätt, inte minst med arkivpedagogiska metoder. Hans undervisar på arkivutbildningen i Karlstad och har deltagit i flervetenskapliga forskningsprojekt, något som har resulterat i medförfattande av ett antal vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar med inriktning historisk arkeologi. På fritiden är han en bräd- och rollspelsnörd som också älskar friluftsaktiviteter samt att spela gitarr.


Elinor Magnérus har sedan 2019 en tjänst som arkivchef för två regionala arkiv, Arkiv Västmanland och ArkivCentrum Örebro län. I tjänsten ingår även det gemensamma bolaget Arkivcentrum Arboga, där kommersiell arkivering och arkivhantering erbjuds. Elinor är kulturhistoriker med filosofie magisterexamen från Uppsala Universitet i ämnena konstvetenskap, etnologi, arkeologi och kulturgeografi. Hon har arbetat länge inom museivärlden med pedagogik- och visningsverksamhet, som hembygdskonsulent och som intendent för friluftsmuseum samt som chef för avdelningen för samlingar, byggnadsvård och fastigheter på Örebro läns museum. Elinor sitter med i styrelsen för Lokalhistoriska Sällskapet i Örebro län.


Henrik Summanen är sedan 2017 samordnare för kulturarvets digitalisering vid Digisam på Riksantikvarieämbetet. Han är utbildad arkeolog, språkvetare och filmvetare, med ca 20 års erfarenhet av digitaliseringsfrågor, från hela ABM-området. Bland tidigare arbetsgivare finns Historiska museet och Medeltidsmuseet. Han är en av Sveriges representanter i EU-kommissionens expertgrupp för digitalt kulturarv, och författare till boken Kulturarvets digitalisering, som gavs ut 2021 och som nu används på flera ABM-utbildningar i landet.


Katarina Carlsson var sedan 2011 varit anställd vid Malmö stad. Först som utvecklingschef vid kulturförvaltningen, därefter som museichef för Malmö Museer mellan 2015-2019, och därefter i ledningen för kulturförvaltningen som senior advisor för forskning och utveckling. Innan Malmö stad var Katarina verksam under många år vid Region Skåne, och bland annat byggde upp den nya kulturförvaltningen. Hon var även ansvarig handläggare för kulturarvsfrågor, konstsamlingen, regional utveckling, samt frågor rörande samtidskonst, design och form. Katarina har även arbetat med byggnadsvård och konservering samt varit aktiv som arkeolog vid Malmö Museer och Lunds universitets historiska museum. Hon är numera egenföretagare och deltidspensionär. 


Revisorer

Fredrik Olsson Spjut 
Lars Andersson
Peter Olausson (ersättare)


Valberedning

Per Lundin
Liz Gunnarsson
Albin Lindqvist

Kontakta Valberedningen via valberedning[at]arkivforbundet.se.