Svenska Arkivförbundet är riksorganisationen för organisationer som verkar inom den enskilda sektorn eller ansvarar för enskilda arkiv. 

Svenska Arkivförbundet bildades 2018 genom ett gemensamt intressent-initiativ från Folkrörelsernas Arkivförbund och Näringslivsarkivens förening och med brett stöd från enskilda arkivsektorn. Svenska Arkivförbundet tar tillvara och driver den svenska enskilda arkivsektorns gemensamma intressen. Med cirka 140 medlemsorganisationer, så representerar vi stora delar av det ”enskilda arkivsverige”.

I Svenska Arkivförbundets medlemskrets finns både stora, medelstora och små arkivorganisationer, men även ett flertal riksorganisationer inom organisationslivet – allt från studieförbund, politiska, fackliga organisationer till idrottsrörelsen och liknande traditionella folkrörelser. Här finns näringslivsorganisationer och företag samt museiorganisationer – dvs alla typer av verksamheter, som på ett eller annat sätt har behov av att professionell arkivvård fungerar.

I en tid av samhällelig förändring blir de enskilda arkiven och enskilt arkivmaterial allt viktigare. De enskilda arkiven står för den långsiktiga berättelsen och har unika förutsättningar att spegla både dåtid och samtid. Svenska Arkivförbundet menar att vår tid, mer än någonsin behöver starka kunskapsinstitutioner, som kan förmedla trovärdiga fakta och unika berättelser.

Svenska Arkivförbundet finns som en resurs för att skapa goda förutsättningar för medlemmarna i hela landet. Arkivförbundet bevakar politiken, svarar på remisser och fungerar som den enskilda arkivsektorns företrädare. Fokus ligger på att skapa bra förutsättningar för enskild arkivverksamhet i hela landet.