Samverkan och Representation

Svenska Arkivförbundet är med i flera olika samarbetsorganisationer för att driva och lobba för utveckling av enskilda arkiv.

Samarbetsrådet

Samarbetsrådet är ett samarbete mellan Riksarkivet och den enskilda sektorn och ska fungera som ett nationellt samverkans- och samrådsorgan som har i uppdrag att främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarande av enskilda arkiv.

Representanterna utses av Riksarkivarien efter förslag från föreningarna och består av två representanter från Svenska Arkivförbundet, två från NLA; Näringslivets arkivråd, en från enskild arkivinstitution och en från forskningssamhället. Arbetet regleras genom SFS 2009_1593.

För Svenska Arkivförbundet sitter Erik Åström och Eva Tegnhed. För NLA, Anastasia Pettersson och Christel Snitt. Annika Bergsland från Arkiv Sörmland representerar de enskilda arkivinstitutionerna och Helena Wangefeltström från ABM-utbildningen i Uppsala forskarsamhället. Från Riksarkivet deltar Karin Iko Åström som ordförande, Maud Almström Blom som sekreterare och Anna-Karin Hermodsson.

Föreningen Svensk Arkivtidskrift

Föreningen Svensk Arkivtidskrift ägs av FAI, FALK, NLA och Svenska Arkivförbundet. Tillsammans ansvarar man för att ge ut tidskriften Arkiv. Föreningarna har ett cirkulerande ordförandeskap. Anastacia Pettersson för NLA innehar posten just nu. Ordförande är också ansvarig utgivare. För Svenska Arkivförbundet sitter Ola Wirtberg med Maths Isacson som ersättare.

Per Lundin och Maria Larsson Östergren har funktion som redaktörer för Svenska Arkivförbundet. Övriga redaktörer är Lars Lundkvist, Linnéa Nilsson, Rickard Friberg von Sydow.

Mats Janson är huvudredaktör och den som producerar tidskriften

Vem som helst är välkommen att bidra med artiklar till tidningen. Kontakta någon av redaktörerna! per.lundinb[at]blekingearkivet.se  eller maria.larsson-ostergren[at]riksarkivet.se

SASS 

SASS står för Svenska Arkiv i Samverkan för ökad Synlighet och ansvarar för arrangemang kring Arkivveckan och Arkivens Dag. I SASS ingår förutom Svenska Arkivförbundet Riksarkivet, FAI,  FALK, NLA och SKL. Arkivförbundet representeras genom ordförande Maths Isacson.

Arkivveckan, AVEC

Arkivförbundets representant i arrangemang kring AVEC är Per Lundin vid Blekingearkivet och Anna Ketola vid Skånes Arkivförbund.

Arkivens Dag

För Arkivens Dag finns ett särskilt nätverk som Maria Larsson Östergren vid Landsarkivet i Visby ansvarar för.