Styrelse

Ordinarie ledamöter

 

Eva Sjögren Zipsane är ordförande i Svenska Arkivförbundet. Hon har lämnat yrkeslivet men var tidigare landsarkivarie och chef för Landsarkivet i Östersund. Har även arbetat som chef för Skånes Arkivförbund, Föreningsarkivet i Jämtlands län samt som Stadsarkivarie i Helsingborg. Är särskilt intresserad av förmedlingsfrågor och har bidragit till bildandet av Arkivpedagogiskt forum och Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik.

Erik Åström är vice ordförande i Svenska Arkivförbundet efter att ha blivit nybliven pensionär efter ca 20 år på Statens kulturråd. Uppgifterna på Kulturrådet har varierat men de senaste åren starkt koncentrerat till regionala kulturfrågor inklusive arkiv och då ta fram underlag för beslut om verksamhetsbidrag och stöd till utvecklingsprojekt. Arbetet har inneburit många resor och besök på regionala kulturförvaltningar organisationer och institutioner. Yrkeslivet startade på Stockholms stadsmuseum som arkeolog och därefter i olika funktioner på museet bla med att utveckla det omfattande foto och bildarkivet. Jag fanns med när Stockholms länsmuseum startade sin verksamhet 1983 och stannade där till 1997 de sista fem åren som länsmuseichef.

Torgny Larsson Han är ur-Örebroare och har en fru och en vuxen son. Han har en bakgrund som pappersbruksarbetare, och har mångåriga uppdrag i facket och politiken både lokalt, regionalt och nationellt. Torgny blev ordförande i Folkrörelsernas Arkivförbund 2011 och för ArkivCentrum Örebro 2019. Han är också ordförande i Regionfullmäktige sedan 2014. Torgny är också engagerad i Nordenfrågor och orientering, och gillar att baka matbröd.

Ola Wirtberg, är kassör i Svenska Arkivförbundet. Han är Folkrörelse- och folkbildningsaktiv pensionär, ordförande i Skaraborgs Föreningsarkiv och aktiv i en rad olika organisationer sedan barnsben. Han har varit anställd i folkrörelser sedan slutet av 1970-talet, senast som ombudsman på ABF Västra Götaland. Ola bor i ett gammalt frikyrkokapell på landet i hjärtat av Skaraborg tillsammans med sambo och en liten hönsflock.

Eva Tegnhed är sekreterare i Svenska Arkivförbundet och arbetar till vardags som arkivchef vid Föreningsarkivet i Jämtland län. Hon är legitimerad gymnasielärare och har tidigare arbetat som arkivpedagog. Eva är också sammankallande för Arkivpedagogiskt Forum och driftar arkivpedagogen.se. Hon är uppvuxen i Skåne men bor sedan länge på Frösön tillsammans med sin make och tre söner.

Per Lundin är utvecklingsansvarig vid Svenska Arkivförbundet. Han är sedan juni 1995 länsarkivchef för Blekingearkivet och har varit styrelseledamot i Folkrörelsernas Arkivförbund 1998-2008 samt i Näringslivsarkivens Förening 2013-2018. Per har också varit vice ordförande i DIK, Arkivariefacket, till dess att delföreningen avvecklades i enlighet med kongressbeslut. Dessutom har Per varit ordförande i Föreningen Sveriges Länsarkivarier under perioden 2012-2019. Han har också flerårig erfarenhet som ledamot av Riksarkivets Samarbetsråd för enskilda arkiv. Som privatperson tar Per även av rollen som målvakt, DJ och golfspelare på glad amatörnivå – om det finns utrymme för det vid sidan om yrkesliv och pappa till 3 kids.

Kaisa Blank Nordmarks intresse för arkiv började i och med att hon blev tillfrågad om en ersättarplats i Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland (FSVG). Hon tackade ja utan att veta något om vare sig FSVG eller arkiv. Intresset växte snabbt och efter att ha lämnat ett skriftligt klagomål till sin sektorschef om hur arkiven missköttes så skapades en Arkivredogörartjänst åt henne. Hon har suttit i Arkivnämnden i Västra Götalands Regionen och är numera ordförande i FSVG. Kaisa borr med min make i Partille, strax utanför Göteborg.

Samuel Edquist är sedan 2019 professor i historia vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Han är också utbildad arkivarie och har forskat och undervisat inom arkivvetenskap vid Södertörns högskola och Uppsala universitet. Som historiker har han studerat bl.a. folkbildning, folkrörelser och nationalism. Bland hans publikationer märks exempelvis böckerna En folklig historia: historieskrivningen i studieförbund och hembygdsrörelse (2009) och Att spara eller inte spara: De svenska arkiven och kulturarvet 1970–2010 (2019).

Katalin Gere är nybliven pensionär, tidigare 1:e arkivarie med man och två utflugna döttrar. Arbetade med smärre avbrott på Riksarkivet sedan 1983, bl.a. som projektledare, processansvarig och senast som samverkanssamordnare för enskilda arkiv. Huvudintresset är historia och kulturarv, annars kulturell “allätare” med betoning på litteratur och film. Bor i Stockholm och i Mariefred (Strängnäs kommun), medlem även i Arkiv Sörmlands styrelse.

Christer Ahlberger är professor i historia vid Göteborgs universitet, har forskat inom områden som demografi, lokalhistoria, religiösa rörelser samt konsumtions- och urbanhistoria. Under senare år har han fokuserat på kognitions- och arkivhistorisk forskning. Inom det sistnämnda fältet arbetar han särskilt kring frågor om ”the archival turn” och har han bland annat publicerat ”The Moravian Archive and the magical Ark”i In Moravian memoirs. Pillars of an invisible church. Han har genom åren medverkat i arkivutbildningen och arkiv-clustret (CHS) vid Göteborgs universitet.

Revisorer

Fredrik Olsson Spjut 

Yvonne Bergman

Lars Andersson (ersättare)

Valberedning

Liz Gunnarsson (sammankallande)

Peter Olausson

Albin Lindqvist