Styrelse

Ledamöter

Maths Isacson är ordförande i Svenska Arkivförbundet och  seniorprofessor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Från hösten 1988 var han med i starten av Arbetets museum i Norrköping och på deltid dess forskningschef fram till 1995. Därefter följde ett drygt år vid Dalarnas högskola innan han 1996 återkom till Uppsala som professor i ekonomisk historia, en tjänst han innehade fram till hösten 2015. Under åren 2005-2010 var han på halvtid gästprofessor i industriminnesforskning på avdelningen för teknikhistoria. Idag forskar han på 20% i ett VR-finansierat projekt om lokala kunskaper i Bergslagen, sitter i styrelsen för Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring (CRS) vid Karlstadsuniversitet, är ordförande i Arbetets museums forskningsråd och ordförande i styrelsen för Folkrörelsearkivet i Uppsala län.

Erik Åström är vice ordförande i Svenska Arkivförbundet efter att ha blivit nybliven pensionär efter ca 20 år på Statens kulturråd. Uppgifterna på Kulturrådet har varierat men de senaste åren starkt koncentrerat till regionala kulturfrågor inklusive arkiv och då ta fram underlag för beslut om verksamhetsbidrag och stöd till utvecklingsprojekt. Arbetet har inneburit många resor och besök på regionala kulturförvaltningar organisationer och institutioner. Yrkeslivet startade på Stockholms stadsmuseum som arkeolog och därefter i olika funktioner på museet bla med att utveckla det omfattande foto och bildarkivet. Jag fanns med när Stockholms länsmuseum startade sin verksamhet 1983 och stannade där till 1997 de sista fem åren som länsmuseichef.

Eva Tegnhed är sekreterare i Svenska Arkivförbundet och arbetar till vardags som arkivchef vid Föreningsarkivet i Jämtland län. Hon är legitimerad gymnasielärare och har tidigare arbetat som arkivpedagog. Eva är också sammankallande för Arkivpedagogiskt Forum och driftar arkivpedagogen.se. Hon är uppvuxen i Skåne men bor sedan länge på Frösön.

Samuel Edquist är sedan 2019 professor i historia vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Han är också utbildad arkivarie och har forskat och undervisat inom arkivvetenskap vid Södertörns högskola och Uppsala universitet. Som historiker har han studerat bl.a. folkbildning, folkrörelser och nationalism. Bland hans publikationer märks exempelvis böckerna En folklig historia: historieskrivningen i studieförbund och hembygdsrörelse (2009) och Att spara eller inte spara: De svenska arkiven och kulturarvet 1970–2010 (2019).

Christer Ahlberger är professor i historia vid Göteborgs universitet, har forskat inom områden som demografi, lokalhistoria, religiösa rörelser samt konsumtions- och urbanhistoria. Under senare år har han fokuserat på kognitions- och arkivhistorisk forskning. Inom det sistnämnda fältet arbetar han särskilt kring frågor om ”the archival turn” och har han bland annat publicerat ”The Moravian Archive and the magical Ark”i In Moravian memoirs. Pillars of an invisible church. Han har genom åren medverkat i arkivutbildningen och arkiv-clustret (CHS) vid Göteborgs universitet.

Anna Ketola är sedan 2004 arkiv- och verksamhetschef för Skånes Arkivförbund. Har bland annat varit engagerad i Folkrörelsernas Arkivförbund, Riksarkivets samarbetsråd för enskilda arkiv samt i Föreningen Sveriges länsarkivarier. Anna har även varit en av redaktörerna för antologierna Enskilda arkiv (2018) och #Arkividag (2016), samt varit med och tagit fram den nuvarande ABM-masterutbildningen vid Lunds universitet och var för en period också ansvarig för den arkivvetenskapliga utbildningen vid samma universitet. Privat uppskattas idrott och trädgårdsprogram på TV, teater, stickning och vedbastu samt har en fäbless för fikastunder. Bor i natursköna Fyledalen en bit utanför Ystad tillsammans med make, två tollare och en hop katter.

Valda vid Stämman 4 maj 2022 (mer info om ledamöterna kommer inom kort)

Hans Hulling

Katarina Carlsson

Elinor Magnérus

Henrik Summanen

Revisorer

Fredrik Olsson Spjut 

Lars Andersson

Peter Olausson (ersättare)

Valberedning

Liz Gunnarsson (sammankallande)

Per Lundin

Albin Lindqvist