Kurs i att ordna och förteckna

Under lång tid har det funnits en tradition av återkommande erbjudanden om Grundkurser inom arkiv & dokumenthantering inom Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) och Näringslivsarkivens förening (NAF). När nu Svenska Arkivförbundet är i en uppstart – så har samarbete sökts med Arkivnätverk Syd för att ge möjlighet till denna typ av grundutbildning för arkivassistenter. Kursen hanteras genom …

Kurs i att ordna och förteckna Läs mer »