Årsmöte 2020

Årsmötet för Svenska Arkivförbundet 2020 kommer att hållas digitalt den 13 maj kl 16.15. Praktisk information kommer att skickas ut till anmälda ombud i god tid före mötet. Ombud anmäles senast 14 april till eva.tegnhed[at]arkivforbundet.se Nomineringar skickas senast 14 april till anders.nordebring[at]riksarkivet.se